Dell SharePlex

Dell wprowadza nową wersję nagradzanego rozwiązania SharePlex do replikacji baz danych i integracji danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Dell SharePlex wykracza poza tradycyjne powielanie informacji między środowiskami Oracle i umożliwia replikowanie danych z baz Oracle bezpośrednio do systemów SAP HANA, Teradata lub EnterpriseDB Postgres. Nowa wersja rozwiązania sprawia, że przedsiębiorstwa mogą poświęcać mniej czasu na przenoszenie danych na wspomniane platformy i skupić się na rozwijaniu swojej innowacyjności.

Najnowsza wersja Dell SharePlex eliminuje obawy firm związane z migracjami, ponieważ umożliwia replikację danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego i nie wpływa negatywnie na produkcyjną bazę danych. Co więcej, koszt tego rozwiązania jest o połowę niższy niż w przypadku innych czołowych narzędzi do replikacji baz danych. Po wprowadzeniu obsługi systemów SAP HANA, Teradata i EnterpriseDB Postgres, Dell SharePlex jest teraz zgodny ze środowiskami Oracle, Microsoft SQL Server, SAP ASE, Java Message Service (JMS), SQL i XML Files.

SharePlex zapoczątkował koncepcję replikacji baz danych Oracle. Każdego dnia korzystają z niego klienci z całego świata. Rozszerzenie zgodności rozwiązania SharePlex na platformy SAP HANA, Teradata i EnterpriseDB Postgres to kolejny krok w jego rozwoju, pomagający klientom budować i utrzymywać coraz bardziej zróżnicowane środowiska baz danych - mówi Darin Bartik, Wiceprezes ds. Marketingu, Systemów i Zarządzania informacjami. Niezależnie od tego, czy chodzi o platformę usystematyzowaną czy nie, zastrzeżoną czy typu open source, działającą lokalnie czy w chmurze — Dell dąży do obsługi danych każdego typu we wszystkich środowiskach. Dzięki temu podejściu jesteśmy w stanie rozpocząć współpracę z klientami na etapie, na którym się akurat znajdują, i pomóc im dotrzeć do celu przez udostępnienie im właściwego rozwiązania w odpowiednim czasie – dodaje Bartik.

Możliwość zwiększania innowacyjności

Aby obniżać koszty operacyjne, wdrażać nowe aplikacje i spełniać skomplikowane wymagania analityczne bez ograniczania funkcjonalności, przedsiębiorstwa poszukują alternatywnych baz danych, uwzględniając przy tym zarówno środowiska lokalne, jak i chmury oraz technologie typu open source. Firmy mają do wyboru szeroką gamę nowych, innowacyjnych platform, odchodzą więc od konsolidacji wdrażając różne typy systemów w celu obniżenia kosztów oraz lepszego dostosowania się do potrzeb biznesowych i analitycznych. Rozszerzona zgodność Dell SharePlex zapewnia przedsiębiorstwom elastyczność, dzięki której mogą rozbudowywać, urozmaicać i modernizować infrastruktury baz danych, a przez to wykorzystać wyższą wydajność cechującą bazy danych działające w pamięci oraz lepiej zarządzać zmieniającymi się wymaganiami analitycznymi.

Migracje ZeroIMPACT w środowiskach heterogenicznych

Przekształcenie infrastruktury baz danych stanowi duże przedsięwzięcie dla każdej firmy – niezależnie od jej wielkości. Nie ma przy tym znaczenia, czy chodzi o wdrożenie nowej produkcyjnej bazy danych w środowisku lokalnym lub w chmurze, czy o przeniesienie danych na potrzeby raportowania i analiz — SharePlex umożliwia przedsiębiorstwom migrację i modernizację ich środowisk, zapewniając jednocześnie dostępność aplikacji o znaczeniu krytycznym. Najnowsza wersja rozwiązania sprawia, że przedsiębiorstwa migrujące dane na platformę SAP HANA, Teradata lub EnterpriseDB Postgres, mogą ograniczyć przestoje oraz przeprowadzić nieograniczoną liczbę prób – to wszystko bez negatywnego wpływu na środowisko produkcyjne.


Nowa wersja rozwiązania Dell SharePlex jest powszechnie dostępna od 24 maja 2016 r. Rozwiązania Dell SIM, w tym Dell SharePlex, są dostępne zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem partnerów.

INFORMACJA PRASOWA