Krzysztof Jaśkiewicz, prezes Arcus SI

Informatyka wspomaga już działanie wszystkich firm, również budowlanych. Spółka Arcus Systemy Informatyczne zawarła umowę z Elektrobudową SA na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego one4all. Ma ona wartość ponad 4,5 mln zł brutto.

Rozwiązanie jest oparte o technologię Microsoft (MS Dynamics AX 2012). Wdrożenie zaplanowano na pierwszą połowę 2017 roku. - System, który wdrażamy, będzie miał rozbudowane funkcje, zgodnie z potrzebami zamawiającego – wyjaśnia Krzysztof Jaśkiewicz, prezes Arcus SI. – Oprócz klasycznych funkcjonalności systemu ERP, związanych z obszarem Finansów, Kontrolingu, Logistyki oraz Kadr i Płac, rozwiązanie zostanie uzupełnione o zaawansowane narzędzie do Zarządzania Projektami i ich budżetami. Umożliwi to między innymi opracowanie różnych wersji struktur podziału pracy w projektach wraz z ich budżetami i rozliczeniem finansowym, tworzenie raportów ad hoc za pomocą narzędzi Business Intelligence i kostek OLAP, tworzenie bilansu, rachunku wyników i prognozy cash-flow na poziomie firmy, oddziału i projektu, a także tworzenie i elastyczną konfigurację procesów przepływu pracy dla obiegu dokumentów zakupowych. 

Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje w przemyśle energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz w budownictwie obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Produkuje urządzenia elektroenergetyczne, rozdzielnice i aparaturę rozdzielczą wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacje i systemy elektroenergetyczne. Jest firmą wielooddziałową, oferuje swoje wyspecjalizowane usługi inżynierskie w kraju i zagranicą. W związku z tym wymaga rozwiązania o wysokiej dostępności, wydajności, skalowalności oraz elastyczności. Duży nacisk zostanie położony na zarządzanie portfelem projektów.
Z systemu będzie korzystać około 250 użytkowników. Pozwoli on na gromadzenie i przetwarzanie informacji o stopniu zaawansowania rzeczowego i finansowego realizowanych projektów. Ułatwi to efektywne planowanie kontraktu. Użytkownicy będą mogli na bieżąco porównywać wartości planowanych i zrealizowanych budżetów. Komunikacja z dostawcami zewnętrznymi będzie ułatwiona dzięki zastosowaniu technologii EDI (elektronicznej wymiany danych), która umożliwia zamówienia towaru i otrzymania faktury od dostawców.

Mieczysław T. Starkowski